PAYROLL OCH LÖNEHANTERING ONLINE – SÅ FUNGERAR DET!

  1.  Vi hjälper dig med anställningsavtalet genom att samarbeta med en av våra advokater.
  2. När anställningskontraktet är på plats så gör vi nödvändiga registreringar hos lokala myndigheter.
  3. Varje månad laddar du upp löneunderlag som “tid”, “semesterdagar”, “bonus”, “resekostnader” i Internago Web Portal.
  4. Vår HR-partner producerar lönespecifikationen och laddar upp den på Internago Web Platform. Du kommunicerar direkt med löneagenten och kan be om justeringar om det behövs.
  5. Din lönespecifikation är nu klar!

Genom att använda Internago Web Portal har du fullständig översikt över lönespecifikationer för alla dina anställda i alla dina företag på din hemmamarknad och på internationella marknader.

BÖRJA ANVÄNDA INTERNAGO WEB PORTAL

12 + 10 =