MINDSET

Vi som mål att göra livet enklare för våra kunder. Vi arbetar dedikerat med att minska våra kunders administrativa uppgifter och med att förenkla arbetet med deras internationella verksamhet, samtidigt som vi ökar möjligheterna till kontroll.

Efter att ha arbetat i många år för att hantera den komplexitet, som följer med att etablera dotterbolag och anställa lokal personal på nya marknader, bestämde Internagos grundare Robert och Kristofer att de skulle skapa en lösning för att minska de administrativa hinder som många av företagen upplever. Att göra det enklare och lättare att expandera utomlands och samtidigt behålla kontrollen över alla lokala obligatoriska administrativa uppgifter och dokument är kärnidén i Internagos verksamhet.

Vi tror på att sänka trösklar för internationellt företagande och vi skall göra det enkelt, billigt och online. Vi har därför utvecklat vår unika Internago Web Portal  som låter våra kunder hålla full kontroll från start till drift och utveckling av den internationella verksamheten.

Kvalitet är mycket viktigt för oss, och vi samarbetar med ett nätverk av noggrant utvalda lokala partners för att se till att våra kunder följer alla lokala lagar och regler och dessutom får kontinuerliga uppdateringar när relevanta förändringar uppstår.

Vår gedigna erfarenhet från internationell affärsrådgivning har gjort oss medvetna om att ett företag inte är statiskt i sin utveckling över tiden. Folk kommer och går, lagar och förordningar ändras. Därför är Internago Web Portal utformad för att hantera alla typer av förändringar som är viktiga för dig så att du kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Vi arbetar med företag av alla storlekar från alla länder. Våra kunder är ofta VD:ar, ekonomidirektörer och affärsutvecklare som söker enkla och raka svar på den ibland komplexa frågan “vad behöver jag veta och göra för att etablera ett dotterbolag och anställa på en ny marknad”?

En del av svaret är enkelt – gå online med Internago!