GDPR-utbildningar i Stockholm, Paris och Milano

Tillsammans med vår partner Privasee och noga utvalda lokala juridiska experter, erbjuder Internago GDPR utbildningar och rådgivning för att säkerställa att ditt företag möter de krav som GDPR-förordningen ställer gällande hantering och skydd av personuppgifter i er affärsverksamhet.

Vi kan erbjuda samma utbildningspaket för ditt företag på plats i Stockholm, Paris och Milano.

On site-utbildning (Stockholm, Paris och Milano)

Awareness Onsite Session inom integritet och dataskydd introducerar integritet som koncept och riktar sig till alla i organisationen som hanterar kund- eller klientdata. Den ger alla deltagare en generell medvetandegrad gällande persondata och känslig data som berörs av EU:s Dataskyddsförordning.

Kurstid: 2-4 timmar

Antal kursdeltagare: Upp till 20 per tillfälle.

GDPR Kickstart Workshop

En heldagsträning för förändringsledare; områdeschefer och gruppchefer som behandlar och har ansvar över personlig information på arbetsplatsen. Vi går igenom GDPR förordningen och dess ramverk genom att presentera och diskutera nyckelbegrepp som “privacy and human rights”, “the rights of the data subject”, “the right to be forgotten” och “privacy dilemmas.

Kurstid: 8 timmar

Antal kursdeltagare: Upp till 20 per tillfälle.

Certified Privacy Practitioner (CPP/EU-DPO) Masterclass

Utbildningen Certified Privacy Practitioner ger dig certifikatet CPP/EU-DPO.

Mastersutbildningen tar dig på en kunskapsresa som inleds med GDPR:s grundprinciper och för dig till en kvalificerad praktikerns kunskapsnivå där du kan genomföra Data Protection by Design (DPbD) som standard i din verksamhet. Utbildningen är utformad för alla yrkesverksamma som vill utöka sin färdighet i GDPR eller ha fått uppdrag att genomföra GDPR efterlevnad i din organisation.

Mastersutbildningen förbereder dig för följande yrkesroller:

  • Dataskyddsombud (DSO, DPO)
  • Compliance manager
  • Projektledare
  • Risk manager
  • Informationssäkerhetsansvarig
  • Revisor (ISO 27001, PCI-DSS, SOX, etc.)
  • Juridiskt yrkesverksamma som vill lära sig GDPR ur ett compliance perspektiv

Kurstid: 3 dagar

Antal kursdeltagare: Upp till 20 per tillfälle