DATASKYDDSPOLICY

Ditt företags och dina personliga uppgifter är viktiga för oss på Internago och vi har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att skydda din information.

Sekretess och offentliggörande av tredjepartsdata

Som en del av våra skyldigheter när det gäller att tillhandahålla tjänster som företagsbildning och lönehanteringstjänster (payroll), är Internago skyldigt att förmedla viss information till myndigheter och partners för att kunna uppfylla sitt åtagande. Denna information innehåller personuppgifter och som ett villkor för köp av tjänster från Internago godkänner du som kund att personuppgifterna lämnas till vissa berörda myndigheter och samarbetspartners. Internago lämnar inte någon personlig information till andra företag eller privatpersoner för marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke.

Datasäkerhet

När du som kund tillhandahåller känslig information (till exempel ett kreditkortsnummer för inköp), vidtar Internago alla lämpliga åtgärder för att skydda det, till exempel genom kryptering av kreditkortsnummer. Vi på Internago är väl medvetna om det speciella ansvaret som kommer med hosting av personuppgifter och vi vill att våra kunder ska känna att Internago är en pålitlig plats för datalagring.

Kundens ansvar för konto hos Internago

Kunden ansvarar för att alltid logga ut från sitt eller sina konto när de avslutar en session för att se till att andra inte kan komma åt kundens privata personuppgifter. Kunden bör alltid vidta denna försiktighet oavsett vilken dator / handdator som används.

Internagos Web Security innebär:

  • Fullt och kontinuerligt uppdaterad programvara
  • Nödvändiga brandväggar på plats
  • Användning av HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure
  • Krav på starka lösenord