STARTA FÖRETAG ONLINE – SÅ FUNGERAR DET!

Internago har utvecklat och digitaliserat processen för bolagsbildning, både för dig som startar från grunden och för dig som bildar dotterbolag i Sverige eller utomlands. Tack vare Internago Web Portal kan du följa dessa enkla steg för att snabbt vara operativ på den nya marknaden: 

Bolagsbildningen börjar med ett uppstartsmöte med advokat och vårt team där vi går igenom lämpliga bolagsformer för det specifika landet för att förbereda bolagsbildningen.

Välj den mest lämpliga bolagsformen för ditt företag.

Ladda upp alla bolagsspecifka dokument i Internago Web Portal.

Vi hjälper ditt företag att hitta relevanta administrativa partners (bank, revisor, bokföringsbyrå) och sköter hela administrationen i uppstartsfasen.

När bolagsregistreringen är avslutad så laddas de juridiska dokumenten upp på Internago Web Platform.

Din bolagsbildning är klar!

Vårt team ger dig support och rådgivning under hela bolagsbildningsprocessen och ser till att ditt företag snabbt blir operativt på den nya marknaden.

TOTAL KONTROLL ÖVER DITT FÖRETAGS DOTTERBOLAG 

…OCH DESS PARTNERS….

BÖRJA ANVÄNDA INTERNAGO WEB PORTAL

4 + 3 =