GRUNDARE

Robert Wentrup är en av grundarna bakom Internago. Robert var Sveriges Handelssekreterare på Business Sweden och Sveriges Ambassad i Paris Frankrike mellan 2010-2017. Innan dess var han Handelssekreterare i Marocko mellan 2008-2010. Han har en bakgrund som programmerare och konsult från Accenture där han arbetade med ett antal internationella uppdrag mellan 2001-2005. Robert är forskare och gästföreläsare på School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Roberts doktorsavhandling handade om internationalisering av onlineföretag och har fått ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerade. Han sitter också i styrelsen för AAID, som är en ideell organisation som arbetar med demokratifrågor på Internet. Språk: svenska, franska, engelska och tyska.

Kontakt: robert.wentrup@internago.com

Kristofer Svartling är en av grundarna bakom Internago. Hans bakgrund består av 8 år som Sveriges Handelssekreterare i Italien på Business Sweden och diplomat på Sveriges Ambassad med placering i Milano och Rom, där han har arbetat med hundratals företag och organisationer i deras affärsutveckling och internationalisering och dessförinnan 5 år som projektledare och konsult. Kristofer startade sin karriär på IBM och har också arbetat internationellt med nederländska och italienska exportförertag. Kristofer har också varit aktiv medlem i styrelsen på  Svenska Handelskammaren i Milano sedan 2009, vilket har givit honom ett sort nationellt och internationellt nätverk.  Språk: svenska, engelska, italienska och tyska.

Kontakt: kristofer.svartling@internago.com

SAMARBETSPARTNERS: Handelskammare, advokatbyråer, skatterådgivare, revisionbyråer!

Vi arbetar med etablerade advokatbyråer, skatterådgivare och bokförings- och revisionsföretag på alla marknader där vi är närvarande. Beroende på uppdragen från våra kunder jobbar vi med den partner som har mest lämpad kompetens.

Vi har partnerskap med handelskammare och nationella handel- och inveseringsfrämjarorganisationer, som lätt kan ansluta vår plattform till sina medlemmar och kunder. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ett sådant samarbete.

BLI VÅR SAMARBETSPARTNER!

14 + 9 =