OM INTERNAGO

Internago AB är ett svenskt företag grundat 2017.

Vårt mål är att underlätta och digitalisera internationaliseringsprocessen. Vi vill göra internationalisering enklare och billigare för alla företag genom att minska den administrativa bördan till ett minimum. Vi är specialister på allt som rör bolagsbildning och administration när ett företag expanderar in på nya marknader.

Vi är för närvarande etablerade med personal i Paris, Milano och Stockholm, och vårt mål är att växa internationellt tillsammans med våra kunder både on- och offline. Vi fokuserar främst på europeiska marknader, men vi är öppna för att arbeta med företag från alla länder i världen som vill etablera sig i Europa.

 

FIBONACCISPIRALEN

Vår logotyp är inspirerad av den italienska matematikern Leonardo Fibonacci, som arbetade med det matematiska problemet att förklara tillväxt genom att studera kaninpopulationer och så småningom kom upp med Fibonaccitalen. Nummersekvensen visar matematikens skönhet och kan även avbildas som en exponentiell spiral. Internationalisering är (om saker går bra) ofta en fråga om både ekonomisk tillväxt i nya geografier, och därför inspirerades vi av Fibonaccis spiral i vår logotyp. Du kan se den i “o”:et i Internago.