Internago stödjer en stor internationell grupp inom hälsovårdssektorn i sin internationaliseringsprocess.

Kunden, som är noterad på Nasdaq Nordiska Börsen, befinner sig i en internationaliseringsfas och på väg att etablera sig i Tyskland, Frankrike och Italien.

Är du intresserad av att veta hur vi kan stötta ditt företag på internationella marknader? 

Kontakta gärna oss på email: info@internago.com